O mnie i Podziękowania

O mnie

Znaczkami Poczty Podziemnej zainteresowałem się zbierając walory Poczty Polskiej. Nie mogłem znaleźć jednego ze znaczków w katalogu firmy Michel. To właśnie zainspirowało mnie do rozpoczęcia poszukiwań owego egzemplarza. Udało mi się ustalić, że chodzi tu właśnie o polski znaczek Podziemnej Poczty Solidarności, którego ze wzglẹdów oczywistych nie można było znaleźć w oficjalnym katalogu. To wzbudziło moją ciekawość i zachęciło mnie do zajẹcia się kolekcjonowaniem znaczków Polskiej Poczty Podziemnej Solidarności.

Podziękowania

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Tomaszowi, od którego na początku otrzymałem wybrane walory Solidarności. Byłem oczarowany różnorodnością, wykonaniem artystycznym oraz ich przesłaniem. Bardzo dziẹkujẹ również wszystkim kolekcjonerom, którzy dzielili siẹ ze mną swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że w przyszłości bẹdę mógł nadal korzystać z ich pomocnych rad. Największe podziẹkowania chciałbym jednak skierować na ręce mojej żony, która wykonywała dla mnie niezliczone rozmowy telefoniczne i prowadziła w moim imieniu korespondencję mailową, ponieważ sam nie władam tak dobrze językiem polskim. Mam nadzieję, że będzie mnie w tym w dalszym ciągu wspierała.

Copyright 2020-2023 www.poczta-podziemna.com